ב"ה

נחש הנחושת: הסיפור

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

נחש הנחושת: הסיפור

מה הקשר בין נחש לרפואה? למה סמלים רבים הקשורים לרפואה מיוצגים בסמל הנחש?