ב"ה

זה בסדר לגמרי לשחרר קצת את הבעיות ולסמוך עליו שיהיה בסדר

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

זה בסדר לגמרי לשחרר קצת את הבעיות ולסמוך עליו שיהיה בסדר

מה הקשר בין טיול לניו יורק, ילדה במלחמת העולם השנייה ואשתו של אסיר שנידון לעשרות שנות מאסר?