ב"ה

שלמי שמחה

י"א תשרי תנש"א - 30 בספטמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שלמי שמחה: י"א תשרי תנש"א - 30 בספטמבר 1990

"השם שלך הוא שמחה – שתשמח כל השנה"... – הרב שמחה עלברג, אגודת ישראל באמריקה

הוסיפו תגובה