ב"ה

הגנה על האינטרסים

ט"ו אלול תנש"א - 25 באוגוסט 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הגנה על האינטרסים: ט"ו אלול תנש"א - 25 באוגוסט 1991

שהחלטות הקונסוליה יהיו כאלה שעם ישראל ישמח לקיים אותן. מר אורי סביר, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק

הוסיפו תגובה