ב"ה

שנה חדשה לכולם

ט"ו אלול תנש"א - 25 באוגוסט 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שנה חדשה לכולם: ט"ו אלול תנש"א - 25 באוגוסט 1991

אלוקים הכול-יכול יברך אותך, ותודה לך על השמירה שלך עלינו. וינסנט קנדי, מפקד משטרת ניו יורק

הוסיפו תגובה