ב"ה

הסגולות לשנה מוצלחת: מה השיקולים לפני ה' בבואו לחתום לשנה מבורכת?

השיעור השבועי לפרשת כי תצא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הסגולות לשנה מוצלחת: מה השיקולים לפני ה' בבואו לחתום לשנה מבורכת?: השיעור השבועי לפרשת כי תצא

בעקבות שלוש השאלות הגדולות בדרשת הרמב"ן לראש השנה: א. איך אפשר לטעון שרשעים נכתבים למיתה בראש השנה וכי אין רשעים בעולם?! ב. מה ההבדל בין הדין ומשפט בראש השנה לדין ומשפט בעולם הבא? ג. הרי רשעים חוגגים ונהנים בעולם הזה כדי לקבל שכרם בעולם הבא? ומה הסגולות לזכות לשנה מבורכת כפשוטה? שיעור לפרשת כי תצא וימי אלול, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot ki tetze 5781 a  
tatze 5781