ב"ה

חיבור ישיר

פורים תשי"ז - 17 במרץ 1957

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חיבור ישיר: פורים תשי"ז - 17 במרץ 1957

הנוכחות של הקדוש ברוך הוא לא שרתה במשכן עד הכפרה על חטא העגל. החטא לא הכחיש את קיומו של אלוקים, אלא התעמת עם הרעיון שאדם יכול ליצור קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. באופן דומה, מי ששקוע בצרכיו הגשמיים ומנותק מאלוקים, דוחה את האמונה שאלוקים שורה בכל דבר. אם מישהו מאמין שהוא יכול לעבוד את השם בתפילה, בלימוד תורה או בקיום מצווה, אבל אחר כך מתיישב לאכול או לעסוק בעסקים מבלי לחשוב על אלוקים – חסרה לו האש השמימית. לעומת זאת, על ידי מציאת הנוכחות האלוקית בכל מה שעושים, אז הוא נמצא בכל מקום שבו אתה נמצא ובכל רגע.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות