ב"ה

יציאת מצרים לאחר פסח

י"א תמוז תנש"א - 23 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

יציאת מצרים לאחר פסח: י"א תמוז תנש"א - 23 ביוני 1991

האדמו"ר מנארול, הרב דוב בעריש שפירא, מבקר אצל הרבי ומביא את ההגדה של פסח עם ההערות של האדמו"ר מקוידינוב, שלוקטו על ידי חתנו, נינו של הרבי מקוידינוב.

הוסיפו תגובה