Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

יציאת מצרים פרטית

י"א ניסן תשמ"א - 15 באפריל 1981

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

יציאת מצרים פרטית: י"א ניסן תשמ"א - 15 באפריל 1981

הירידה לגלות במצרים הייתה בשלבים, עד שהקושי הפך לשעבוד. כך גם הגאולה ממצרים הייתה שלב אחר שלב, עד ליציאה לחירות. והמסר לחיים שלנו: יהודי צריך כל הזמן להתעלות, אף פעם לא להסתפק בהישגים הרוחניים ולפרוץ קדימה שוב.

הוסיפו תגובה