ב"ה

זה העסק שלך!

י"ח תשרי תשי"ז - 23 בספטמבר 1956

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

זה העסק שלך!: י"ח תשרי תשי"ז - 23 בספטמבר 1956

בעוד המצרים משעבדים ורודפים את היהודים, לשבט לוי ניתן חופש יחסי. הם הורשו ללמוד תורה ולעסוק בעיסוקים קדושים. גם משה ואהרן, שהיו לוויים, היו יכולים להתעלם ממצוקתם של אחיהם היהודים וליהנות מהנסיבות המקלות שלהם. אבל בסופו של דבר, דווקא דאגתם היא שסייעה להביא את הגאולה ליהודים. זה מלמד אותנו לקח חשוב: זה עשוי להיות הרבה יותר נוח, ואפילו פרודוקטיבי, להתמקד בצמיחה האישית שלנו. אבל משה ואהרון לימדו אותנו שהסבל של האחר הוא ממש שלך.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות