Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

תוכנית 708

6:37
י"א ניסן תשמ"א - 15 באפריל 1981
הירידה לגלות במצרים הייתה בשלבים, עד שהקושי הפך לשעבוד. כך גם הגאולה ממצרים הייתה שלב אחר שלב, עד ליציאה לחירות. והמסר לחיים שלנו: יהודי צריך כל הזמן להתעלות, אף פעם לא להסתפק בהישגים הרוחניים ולפרוץ קדימה שוב.
לצפיה
1:45
י"ד ניסן תשמ"ז - 11 באפריל 1987
הרבי מחלק מצה שמורה לשלוחים שעורכים סדרים ציבוריים בחג הפסח 1987
לצפיה
0:45
הצלחה רבה באפיית המצות, "מאכל הרפואה" ו"מאכל האמונה" (לקט)
לצפיה
5:56
עם הרב אפרים שמוקלר
הרב אפרים שמוקלר מכהן כרב במרכז הגריאטרי במונטריאול, קנדה, למעלה משלושים שנה. בשנת 1970, בשיחה עם הרבי, הוא ביקש ברכה שדודו יצליח לצאת מרוסיה הסובייטית. הרבי נתן לו ברכה, אבל התנה זאת בכך שהדבר יישמר בסוד.
לצפיה