ב"ה

הקב"ה נתן לך מתנות, נצל אותן!

י"א ניסן תשמ"א - 15 באפריל 1981

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הקב"ה נתן לך מתנות, נצל אותן!: י"א ניסן תשמ"א - 15 באפריל 1981

בבית המקדש היה קורבן עשיר וקורבן עני. אם עשיר הביא את קורבנו של העני, הוא לא יצא ידי חובתו. המסר: אנחנו חייבים לנצל את המתנות שנתן לנו הבורא

הוסיפו תגובה