ב"ה

חלוקת קונטרס עץ חיים - מאמר מהרבי הרש"ב

כ' חשון תנש"א - 8 בנובמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חלוקת קונטרס עץ חיים - מאמר מהרבי הרש"ב: כ' חשון תנש"א - 8 בנובמבר 1990

הרבי מחלק את הקונטרס "עץ חיים", מאמר שחיבר הרבי הרש"ב.

הוסיפו תגובה