ב"ה

להדליק נרות שבת לפני החתונה

כ"ד אדר תנש"א - 10 במרץ 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

להדליק נרות שבת לפני החתונה: כ"ד אדר תנש"א - 10 במרץ 1991

למרות שהחתונה תתקיים רק בשבוע הבא, התחילי להדליק נרות שבת כבר השבוע. בשבוע הבא תוסיפי נר אחד לכבוד בעלך.

הוסיפו תגובה