ב"ה

שהמזל יאיר

כ"ח אייר תנש"א - 12 במאי 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שהמזל יאיר: כ"ח אייר תנש"א - 12 במאי 1991

כשמדליקים נרות, המזל מואר.

הוסיפו תגובה