ב"ה

קריאת המגילה עם הרבי

פורים תנש"א - 27 בפברואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

קריאת המגילה עם הרבי: פורים תנש"א - 27 בפברואר 1991

מראות מקריאת המגילה עם הרבי בשנת תנש"א.

הוסיפו תגובה