ב"ה

הרבי ניגש כשליח ציבור לתפילת ערבית

יו"ד שבט תנש"א - 24 בינואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הרבי ניגש כשליח ציבור לתפילת ערבית: יו"ד שבט תנש"א - 24 בינואר 1991

ביום ההילולא של חמיו, הרבי הריי"צ, הרבי ניגש כשליח ציבור לפני העמוד.

הוסיפו תגובה