ב"ה

שמח לשמוע שר' געצל נשאר ברוסיה

כ"ה ניסן תשמ"ט - 30 באפריל 1989

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שמח לשמוע שר' געצל נשאר ברוסיה: כ"ה ניסן תשמ"ט - 30 באפריל 1989

הרבי מביע שמחה על כך שר' געצל נשאר ברוסיה, שכן יש לו הרבה מה לעשות שם.

הוסיפו תגובה