ב"ה

לנצל את הרגע

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לנצל את הרגע

הרב פלוטקין ניגש לבקש ברכה מהרבי על קרוב משפחה שלא חש בטוב…

הוסיפו תגובה