ב"ה

לא לשכוח לפעול בענייני הקהל

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לא לשכוח לפעול בענייני הקהל

אחרי "יחידות כללית" הרבי מחלק דולרים לצדקה ומזכיר לאנשים את השליחות המיוחדת של שנה זו.

הוסיפו תגובה