ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 584

6:46
י"ז תשרי תשמ"ח - 10 באוקטובר 1987
בשיחה חודרת-לב, הרבי מדבר על מצוות הקהל ועל הפניה האישית לכל אחד.
לצפיה
1:02
ט"ז אלול תשמ"ח - 29 באוגוסט 1988
הרבי משתתף בכינוס ילדים לפני תום שנת הקהל.
לצפיה
1:46
אחרי "יחידות כללית" הרבי מחלק דולרים לצדקה ומזכיר לאנשים את השליחות המיוחדת של שנה זו.
לצפיה