ב"ה

פארברענגען "צאתכם לשלום"

ל' תשרי תשל"ו - 5 באוקטובר 1975

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

פארברענגען "צאתכם לשלום": ל' תשרי תשל"ו - 5 באוקטובר 1975

קטעים מהתוועדות שנערכה לרגל שוב האורחים לביתם לאחר שהות בחצר הרבי בחודש החגים.

הוסיפו תגובה