ב"ה

תפילה אחת לכולם

כ"ב אלול תנש"א - 21 בספטמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תפילה אחת לכולם: כ"ב אלול תנש"א - 21 בספטמבר 1991

הכוהן הגדול היה נושא תפילה אחת עבור כל עם ישראל.

הוסיפו תגובה