ב"ה

שער הגאולה

ר" תמוז תש"נ - 24 ביוני 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שער הגאולה: ר" תמוז תש"נ - 24 ביוני 1990

בזוהר נכתב שמסכת "בבא בתרא" רומזת לשער האחרון של הגלות.

הוסיפו תגובה