ב"ה

חודש אדר זה חודש מוצלח

כ"ו אדר תנש"א - 12 במרץ 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חודש אדר זה חודש מוצלח: כ"ו אדר תנש"א - 12 במרץ 1991

ברכה לרכישת בניין בחודש אדר.

הוסיפו תגובה