משנכנס אדר מרבים בשמחה. בחודש זה חל חג פורים, המזכיר לנו את מפלת המן הרשע. זהו החודש ה"שייך" לשבט בנימין, ממנו באים מרדכי ואסתר. מזלו של חודש אדר: דגים.

בא' באדר התחיל משה רבנו להתפלל לה' שיותן לו להכנס לארץ ישראל.

*

בא' באדר היו בית הדין מתחילים לקבץ את ה"שקלים", כסף שיועד לרכישת קרבנות ציבור בבית המקדש. חכמינו זכרונם לברכה אומרים, כי ה' הקדים רפואה למכה, וציווה לתת מחצית השקל שיהווה משקל נגדי לכסף ששקל המן לגנזי אחשורוש, כדי לאבד, חלילה, את היהודים.

*

בא' באדר (שנת 4927 לבריאת העולם) נפטר רבי אברהם בן עזרא, בגיל 75.

בא' באדר (שנת 5423 לבריאת העולם) נפטר, בגיל 41, רבי שבתי כהן, שהיה ידוע בשם ש"ך, ראשי התיבות של חיבורו "שפתי כהן".

*

 

בג' באדר (בשנה השישית למלכות דריוש מלך פרס) בימי עזרא הסופר, נערכה ברוב עם שמחת חנוכת בית המקדש השני.

*

בו' אדר (שנת 5109 לבריאת העולם) נרצחו בעיר וורמיזה מאה יהודים, בעקבות עלילה שהיהודים הרעילו את הבארות כדי להפיץ את המגיפה, שכונתה בשם "המגיפה השחורה".

*

בז' באדר נולד משה רבינו, וביום זה הוא גם נפטר, בגיל 120. הוא נפטר בשבת, בשעת תפילת המנחה (בשנת 2488 לבריאת העולם). בו ביום חדל ה'מן' מלרדת.

*

בז' באדר (שנת 5246) הועלו בטולדו כאלף יהודים על מוקד – על ידי האינקוויזיציה הארורה – ונשרפו חיים על קידוש השם.

*

בי"ז באדר (שנת 5267) נפטר באמסטרדם רבי מנשה בן ישראל, שהיה ידוע בפעולותיו למען האנוסים בספרד.

*

בכ' אדר (שנת 5374) ניצלו יהודי העיר פרנקפורט בדרך נס מפוגרום שאורגן על-ידי צורר יהודים בשם פטמילך. מאורע זה ידוע בשם "פורים פרנקפורט".

בכ' אדר (שנת 5401) נפטר בקראקו הגאון המפורסם רבי יואל סירקיס, מחבר ספר "בית חדש".

*

בכ"א באדר נפטר הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק, מחבר הספר "נועם אלימלך", מתלמידי רבי דובער, המגיד ממזריץ'.

*

בכ"ה אדר, 37 שנים לאחר גלות יהויכין המלך, מת נבוכדנצאר מלך בבל שהובא לקבורה למחרת היום. בכ"ז אדר הוציא המלך החדש, אויל מרודך, את גופת נבוכדנצאר מהקבר וסחבה בחוצות העיר. לאחר מכן הוא שחרר את מלך יהודה השבוי, יהויכין, ממאסרו. בימים ההם נפטר צדקיהו, המלך האחרון של יהודה.

*

בכ"ה אדר (שנת 5580) בטלה האינקוויזיציה הארורה.