ב"ה

באחריותם

ר"ח כסלו תנש"א - 18 בנובמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

באחריותם: ר"ח כסלו תנש"א - 18 בנובמבר 1990

אלו שתומכים בשלוחים צריכים למלא את אחריותם...

הוסיפו תגובה