ב"ה

אל תסמוך על הברכה שלי!

א' אלול תנש"א - 11 באוגוסט 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אל תסמוך על הברכה שלי!: א' אלול תנש"א - 11 באוגוסט 1991

עצם העובדה שאתה מזכיר זאת, מוכיחה שאתה עדיין יכול לעשות משהו בנידון.

הוסיפו תגובה