ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 526

8:00
י"ג תשרי תשמ"א - 23 בספטמבר 1980
יום ההילולא של אדמו"ר המהר"ש חל לפני חג הסוכות. הרבי הקדיש את חייו למען הזולת, וגם בחג הסוכות ניתן לשמוח רק כשכולם חלק מהשמחה
לצפיה
2:22
י"ד תשרי תשנ"ב - 22 בספטמבר 1991
הרבי מחלק ארבעה מינים לאורחים חשובים.
לצפיה
1:07
א' אלול תנש"א - 11 באוגוסט 1991
עצם העובדה שאתה מזכיר זאת, מוכיחה שאתה עדיין יכול לעשות משהו בנידון.
לצפיה
5:28
כשאביו של אלימלך להמן נסע לברית המועצות, הוא קיבל מהרבי שקית אתרוגים - וקוד סודי.
לצפיה