ב"ה

בדרכי אבותינו

ד' תשרי תנש"א - 23 בספטמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בדרכי אבותינו: ד' תשרי תנש"א - 23 בספטמבר 1991

הכפל ושלש מה שאתה עושה עד כה!

הוסיפו תגובה