ב"ה

התחתלה טובה

ד' תמוז תנש"א - 16 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

התחתלה טובה: ד' תמוז תנש"א - 16 ביוני 1991

כיצד יודעים שזו התחלה טובה? כשבכל יום נוסף עוד ועוד

הוסיפו תגובה