ב"ה

יש לו עוד עבודה

י"ד אייר תנש"א - 28 באפריל 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

יש לו עוד עבודה: י"ד אייר תנש"א - 28 באפריל 1991

תזכירי לאביך שמחכה לו עוד הרבה עבודה...

הוסיפו תגובה