ב"ה

בית משפט בינלאומי תבע את ישראל... לפני אלפי שנה

כ"ד ניסן תשמ"ז - 23 באפריל 1987

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בית משפט בינלאומי תבע את ישראל... לפני אלפי שנה: כ"ד ניסן תשמ"ז - 23 באפריל 1987

מה קרה כשעם ישראל נתבע על ידי אומות העולם בטענה שהוא גזלן?

הוסיפו תגובה