ב"ה

וישלח

חג הגאולה - ראש השנה לחסידות
התוועדות חסידית

מראות מהתוועדות י"ט כסלו עם הרבי.
מה קרה בי"ט בכסלו: על המאסר והגאולה
רבי שניאור זלמן ייסד את חסידות חב"ד – פילוסופיה, מערכת לימוד, התבוננות ושיפור אישי שהפכה את המונחים המיסטיים המופשטים לברי השגה
ציוני דרך בחייו
ניתוח גרפולוגי של כתב יד האדמו"ר הזקן
לפניכם מוגש ניתוח גרפולוגי שהוזמן על ידי זלמן שזר והודפס לרגל שנת ה-150 להסתלקות רבי שניאור זלמן מליאדי, האדמו"ר הזקן.
הרב שניאור אשכנזי בסדרת שיעורים חדשה על ספר התניא!
פרשת וישלח
מאבק איתנים: יעקב מתמודד עם המלאך
לאחר שנים של נתק, עומד יעקב לפגוש את אחיו עשו. האם פניו לשלום או למלחמה? יעקב לא יודע את התשובה, אך בדרך למפגש הגורלי הוא פוגש באיש מסתורי ונאבק בו. הנה הסיפור באור המדרשים
גאונות ושגעון: איך תכננו רבקה ויעקב לאזן את עשו?

איך אמא דוחה בן אחד ומעדיפה את האחר? למה מתנצל יעקב על האיחור לפגוש את עשו? ומה הייתה התוכנית הסודית מאחורי לקיחת הברכות?

דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו, וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה'.


— ישעיה נה
הדפס את המגזין