ב"ה

תשע"א (2010-2011)

מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו – עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים...

אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים.


הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org

ביאור

להבין ענין יו"ט שני

ביאור

תוס' ביאור ע"פ וספרתם

אם בחקותי תלכו

קיצור מהביאור

כך נהפוך כישלון לצמיחה

נקודה שחורה

רפאות תהי לשרך

אם ישים אליו לבו

כי תשא את ראש