· ספר התורה הוא הספר המקודש ביותר ביהדות. מופיעים בו חמשת חומשי התורה שנכתבו על-ידי משה רבנו.

· בספר התורה ישנן 304,805 אותיות.

· בכל עמוד מופיעות 42 שורות.

· ספר התורה נכתב על-ידי כותב מומחה וירא-שמים, המכונה סופר או סופר סת"ם (ראשי תיבות: ספר תורה, תפילין, מזוזה)

· הסופר צריך ללמוד למעלה מ-4,000 הלכות לפני שיתחיל לכתוב ספר תורה.

· כתיבת ספר תורה שלם אורכת כשנה.

· אות אחת חסרה או מעוותת פוסלת את ספר התורה כולו.

· ספר התורה שבו אנו משתמשים היום בבתי-הכנסת כתוב בדיוק באותה הצורה שבה נכתב ספר התורה הראשון בידי משה רבנו, לפני כ-3,300 שנה.

· התורה נקראת לפחות ארבע פעמים בשבוע בבתי-כנסת בכל רחבי העולם.

· ספר התורה כולו נכתב ביד, כל אות נכתבת על ידי נוצה ודיו מיוחדים.