אותיות ספר התורה נכתבות ב"כתב אשורי". כתבי-יד או גופנים אחרים בהם מקובל לכתוב ולהדפיס בעברית, אינם כשרים.

האותיות מסודרות זו לצד זו בשורות ישרות ומדויקות. ישנן הלכות מפורטות וקפדניות על עיצובה המיוחד של כל אות, וכאשר חסרה אפילו אות אחת – ובמקרים מסוימים, גם כאשר היא סדוקה או מוכתמת – ספר התורה כולו אינו כשר.

ספר תורה מודפס, גם אם כל אותיותיו עומדות בדרישות המחמירות ביותר – פסול.

קדושתו המיוחדת של ספר התורה נובעת כמובן מהתוכן המקודש המופיע בו, ולכן עליו להכיל אך ורק את פסוקי התורה בטהרתם. כל תוספת של איור או קישוט אסורה בהחלט.