בשל העובדה שספר תורה אחד מכיל בין 62 ל-84 יריעות קלף – המיובשות, מוחלקות ומעובדות בהתאם למפרט הלכתי מדויק – שעליהן מופיעות 304,805 אותיות בדיוק, ייצור ספר תורה כשר הוא ארוך ומורכב, והוא דורש מומחיות ודיוק רב. זו מלאכה שנדרשים חודשים רבים להשלמתה.

סופר מומחה וירא שמיים מעצב כל אות בדיו שחור באמצעות קולמוס, על-פי ההדרכות הקליגרפיות של הכתב האשורי.

לאחר השלמת הכתיבה, יריעות הקלף נתפרות זו לזו בגידי בהמה ויוצרות יחד מגילה ארוכה.

גובהו הממוצע של ספר התורה הוא כששים סנטימטרים, ומשקלו כעשרה ק"ג. אפשר למצוא ספרי תורה ענקיים וכבדים או גם קטנים וקלי משקל.