ספר תורה כשר נכתב רק על קלף מעור בעל-חיים טהור, גם אם לא נשחט לצרכי אכילה, די בכך שבעל-החיים כשר לאכילה, כדי שאפשר יהיה להשתמש בעורו לכתיבת ספר תורה.

קלף שנעשה מעור של דג אינו כשר למטרה זו; לעור הדג ריח בלתי-נעים, שאינו נאה לספר תורה.

עיבוד הקלף צריך להיעשות מתוך כוונה להשתמש בו לכתיבת ספר תורה, 'לשם כתיבת ספר תורה'. מסיבה זו, העיבוד מוכרח להתבצע על-ידי יהודי, או לכל הפחות בעזרתו.

לפני התחלת מלאכת הכתיבה, הסופר משרטט על הקלף שורות מדויקות בחריצים דקיקים. פעולה זו נעשית באמצעות כלי שאינו מותיר על הקלף כל צבע. ראוי שגם הפעולה הזאת תיעשה לשם כתיבת ספר תורה.