יש צורך בלימוד ובאימון רב, יחד עם כישרון מולד כדי להפוך לסופר סת"ם.

מובן שאדם שלא למד היטב את כל ההלכות הנוגעות לכתיבת ספר תורה, אינו יכול לכתוב. עם זאת, הסופר מוכרח להיות שומר מצוות וירא-שמים, המכיר בקדושתו של ספר התורה.

אסור לסופר לסמוך על זכרונו; עליו להעתיק את הפסוקים, אות אחר אות, מתוך ספר תורה כשר או העתק מצולם שלו. סופר ימני כותב רק ביד ימינו, ושמאלי כותב רק בשמאלו.

פסוקי התורה, ובמיוחד אזכורי שם ה' המופיעים בהם, צריכים להיכתב באווירה של טוהר וקדושה. נהוג שהסופר טובל במקווה לפני התחלת המלאכה. ישנה תפילה מיוחדת שאותה קורא הסופר כאשר הוא ניגש למלאכת הכתיבה, ועליה הוא חוזר בכל פעם שהוא מעלה על הקלף את שם ה'.