כשהייתי בערך בן חמש-עשרה, בא אליי סבי ואמר לי, "אבי" – כך קראו לי באותם הימים – "אבי, אתה מוכרח להבין שלמשפחה שלנו יש פגמים וחולשות משלה".

"למה אתה מתכוון?" שאלתי אותו, שכן תמיד חשבתי שסבי הוא איש נהדר.

הוא הסביר לי: "בסוף שנות ה-30 ובתחילת שנות ה-40 למאה הקודמת הגשתי תצהירים כוזבים. גרתי בוויליאמסבורג והגשתי תצהירים כוזבים על אנשים שרציתי להכניס לאמריקה כדי להציל אותם מן השואה", אמר והמשיך, "הסתובבתי והמצאתי בתי כנסת. כתבתי מכתבים עם תצהירים האומרים כי בית הכנסת הזה – שהיה סתם איזה מרתף בבית הסמוך – זקוק לרב, לחזן, למזכיר, זקוק לכולם!"

הוא הצליח להוציא מאירופה 30 או 40 איש: חזנים שלא יכלו לשיר, מזכירות חסרות כושר ארגון, רבנים שאינם רבנים. אך הם היו יהודים והיה צורך להצילם.

לדידי, מעשהו של סבי הוא התגלמות הכתוב בתורה, "צדק, צדק תרדוף". לא כתוב סתם "צדק תיישם", אלא צדק תרדוף, כלומר, יש לרדוף באופן פעיל אחרי הצדק.

לפני כ-15 או 20 שנה הייתה לי החוצפה – במובן הגרוע ביותר של המלה – לכתוב מכתב יהיר לרבי מליובאוויטש, הרב מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל. קראתי בעיתון שתנועת ליובאוויטש העניקה כבוד כלשהו לג'סי הלמס, ולא היה אדם באמריקה שתיעבתי יותר מאת ג'סי הלמס. כיו"ר הוועדה ליחסי חוץ של הסנאט, הוא ייצג את כל מה שהתנגדתי לו באותם ימים, כולל העובדה שהיה מאוד אנטי-ישראלי.

כתבתי מכתב האומר, בקיצור, "איך אתם יכולים לרחוש כבוד לאדם המייצג את כל מה שמנוגד לערכים יהודיים באמריקה?" וקיבלתי מן הרבי מכתב תשובה, מכתב מאוד, מאוד מכובד; מכתב שאני נוצר כאוצר יקר בשל תוכנו. הוא הטיף לי, אך בדרך היפה ביותר האפשרית, באומרו כי אף פעם אסור להתייאש מאדם כלשהו. לעולם, לעולם לא מוותרים על תקווה ביחס לאדם כלשהו. ועליי לומר לכם, היו לי ספקות ביחס לכך, אך כמו שאומרים, השאר הוא כבר היסטוריה. למרות שאני עדיין לא מסכים עם ג'ס הלמס בעניינים רבים, הרי כשזה מגיע לישראל, הוא הפך לפרו-ישראל נלהב.

אני מאמין שהוא נעשה פרו-ישראל כיוון שהרבי מליובאוויטש הבין דבר-מה שרובנו לא הבנו: איך לתקשר עם אנשים מרקע שונה ומתרבויות שונות, וכיצד להסביר להם את משמעותו האמיתית של הצדק.

אני חושב שתנועת ליובאוויטש למדה לרדוף אחרי אנשים שלא מבינים וללמדם מהו צדק, צדק אמיתי. לליובאוויטש יש היכולת לפנות לכל יהודי - בין שהוא לומד את התלמוד או שהוא הופך למנהיג ארגון קיצוני – ולגרום לאותו אדם להבין את מה שהוא או היא חייב/ת למורשתם היהודית.

עלינו ללמוד מן המסר של הרבי.