את ההצהרה הבאה הוציא נשיא ארצות הברית לכבוד יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל, י"א בניסן שחל השנה ב-5 באפריל, 2009.

יום חינוך ושיתוף, ארה"ב 2009,

הצהרה

מאת נשיא ארה"ב

החינוך שאנו מעניקים לילדינו הוא דבר נחוץ על מנת להכין אותם להצליח בכלכלה הגלובלית ולתרום לקהילותיהם. לרגל יום החינוך והשיתוף בארה"ב, אנו מדגישים את מחויבותנו לחינוך תחרותי ושלם.

הדרישות המקצועיות של מקומות העבודה של ימינו תובעות מחויבות מחודשת לחינוך. ילדינו הצעירים ביותר זקוקים לבסיס מוקדם חזק. הכרחי להגביה את הסטנדרטים, לשפר את תוכניות הלימודים, והמורים צריכים לקבל תמיכה. משפחות, קהילות ומחנכים צריכים לשתף פעולה כדי לוודא שהתלמידים עובדים קשה ומקבלים את ההדרכה הטובה ביותר שניתן לתת להם.

אולם ידע בלבד לא יביא את העתיד שילדינו ראויים לו. בתי הספר שלנו והמוסדות הקהילתיים צריכים גם לעזור לכל ילד לפתח מצפן מוסרי. החינוך צריך לשלב ערכים אמריקאיים בסיסיים כגון כנות, אחריות אישית ושירות. יסודות אלה, שלא ניתן לוותר עליהם, לא זו בלבד שיסייעו לילדים להצליח בסביבת עבודה תובענית, אלא הם אף יעזרו לנוער שלנו לפתח מעורבות בקהילות שבהן הוא חי ולתרום להן.

מעטים בלבד הבינו וקידמו את הרעיונות הללו בצורה יותר מוצלחת מאשר הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, אשר הדגיש את חשיבותם של חינוך ואופי טוב. דרך ביסוס מוסדות החינוך והשירות הסוציאלי ברחבי המדינה והעולם, הרב שניאורסון ביקש להעצים צעירים ולהעניק השראה לאנשים בכל הגילאים. ביום הזה, אנו קוראים שוב את קריאתו.

עכשיו, לכן, אני, ברק אובמה, נשיא ארצות הברית, בתוקף הסמכות שניתנה לי על ידי החוקה וחוקי ארה"ב, מצהיר לכן על 5 באפריל 2009 כעל "יום החינוך והשיתוף של ארה"ב, 2009". אני קורא לכל האנשים של ארה"ב להביט לעתיד בתחושה מחודשת של מעורבות אזרחית ושל תכלית משותפת.

כעדות לכך, הנחתי את ידי ביום 3 באפריל בשנת 2009, היא השנה המאתיים שלושים ושלוש לעצמאות ארה"ב.

ברק אובמה