מה פירוש השם אחשוורוש?

אחשוורוש הוא המלך הפרשי ששלט על האימפריה האחמנית בתקופת התרחשות סיפור מגילת אסתר. בתקופת ממלכתו חלשה האימפריה הפרסית על פני מדינות רבות ועיר הבירה שלו הייתה 'שושן' (כיום: סוסה, במדינת איראן).

חכמינו זכרונם לברכה (במסכת מגילה, דף יב) העניקו פרשנויות שונות לשם אחשורוש:

• לדברי רב, השם אחשורוש מורכב משתי מילים: 'אח' ו'ראש'. הוא נקרא כך מכיוון שהיה אחיו לדעה של נבוכדנצר, מלך בבל המפורסם שהחריב את בית המקדש והגלה את עם ישראל מארצו. כאשר נבוכדנצר חלם על דמות מסתורית בעלת ראש זהב, פתר לו דניאל את חלומו ואמר לו "אתה הוא ראש הזהב" (דניאל ב). אחשורוש נקרא כך מכיוון שאף הוא, כנבוכדנצר ה'ראש', ביקש להשמיד את היהודים.

• ביטוי עברי עתיק הוא "אח לראשי"! שמשמעותו "אוי ואבוי לי". רבי יוחנן סובר כי כל מי שהיה נזכר באחשורוש היה קורא אח לראשו בשל גזירותיו הקשות.

• גם שמואל מציין את הגזירות הקשות שהטיל מלך פרס על היהודים, בעטיין "השחירו פניהם של ישראל כשולי קדירה" והשם אחשרוש נובע משורש 'שחור'.

• ורבי חנינא גורס כי בשל המס שהטיל על אזרחי מדינתו, הוא רושש את כיסיהם וכך קיבל את השם 'אחשורוש'.