השבוע שלפני החתונה הוא שבוע עמוס עבור החתן והכלה הנרגשים. הכנות וסיכומים אחרונים, התרגשות, פרפרים בבטן.... (אל דאגה: זה טבעי!) לשבוע מיוחד זה הלכות ומנהגים השאובים מן המסורת היהודית, והרי הם לפניכם:

א) על-פי המסורת, החתן והכלה לא נפגשים או משוחחים זה עם זו בשבוע לפני החתונה.

ב) כמה ימים לפני החתונה משתדלים שהחתן יקבל ליווי צמוד של אדם שישהה עמו במהלך היום, והכלה אף היא מקבלת ליווי צמוד משלה.

על-פי המיסטיקה היהודית, אירוע החתונה הוא אירוע עוצמתי במהלכו מוענקים לזוג הצעיר – ובאמצעותם לעולם כולו – כוחות רוחניים מיוחדים. תורת הקבלה מציינת כי אנרגיות שליליות (המכונות בעגה הקבלית 'קליפות') עלולות להתנגד ולהפריע להליך המיוחד, ומכאן הצורך בליווי החתן והכלה.

ג) בשבת לפני החתונה החתן עולה לתורה בבית הכנסת, ולאחר העליה לתורה משליכים עליו סוכריות ומיני מתיקה.

הזוהר מציין כי יום השבת מברך את ימי השבוע שלאחריו, ולפיכך אנו מעניקים לחתן את ברכת התורה לקראת החתונה שתיערך בשבוע לאחר-מכן. השלכת הסוכריות ומיני המתיקה מסמלת את איחולי המשתתפים לחיים מאושרים ומתוקים לזוג הצעיר.

השבת שלפני החתונה מכונה גם "אופרופעניש" ('קריאה' באידיש).

הכלה חוגגת אף היא יחד עם חברותיה, ואירוע זה מכונה בשם "שבת כלה".

ד) בלילה לפני החתונה, לאחר שבוע של הכנות מתאימות (ראו גם "תקופת האירוסין"), טובלת הכלה במקווה טהרה כהכנה לחתונה שתיערך בלילה למחרת. במידה והיא לא יכולה לטבול במקווה הטהרה מסיבות שונות, יש לעדכן את הרב העורך את החופה ולהתייעץ עמו כיצד לנהוג בהתאם לנסיבות.