תחת לחופה עומדים החתן והכלה הנרגשים. סביבם עשרות – אולי מאות – אורחים שבאו להשתתף בשמחתם. "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל" אומר החתן בקול נרגש ועונד את הטבעת על אצבעה של כלתו הטריה...

אך הדרך האמיתית תתחיל לאחר שהמוזמנים יתפזרו, המתנות ייפתחו, הבגדים החגיגיים יוחלפו בבגדי חול והחיים ייכנסו למסלול.

ברכות מסורתיות שמאחלים לזוג הטרי מברכות אותם "שתזכו להקים בית נאמן בישראל" ו"בנין עדי עד." כי החתונה והחיים דומים עד מאוד לבנין בית: ראשית כל יש להניח יסודות מוצקים, ועל יסודות אלו יש להקים בית איתן שיוכל לעמוד בפני רוחות או סערות העלולות לבוא, חלילה.

מעניין לגלות כי ברכת החתנים הנאמרת במהלך החתונה ובשבוע שלאחריה מכילות 'מדריך' לחתן ולכלה, שינחה אותם צעד אחר צעד כיצד לבנות את הבית הטרי (לחצו כאן לקריאה נוספת על ברכת החתנים).

צעד ראשון: הניחו את היסודות

ללא יסודות גם הבית היפהפה ביותר לא יחזיק מעמד זמן רב. לבית של אבנים נצטרך ליצוק יסודות מבטון; באלו יסודות נשתמש כדי להקים בית נאמן בישראל? כיצד נוודא כי ההרמוניה והאהבה ישררו לאורך ימים?

אם נעיף מבט לאורך ההיסטוריה נגלה כי היו אומות רבות שהאמינו שחברה המושתתת על מדע, חכמה ושכל תדאג לצדק עולמי. המציאות הוכיחה שהם טעו טעות מרה: דווקא האומה הגרמנית ממנה יצאו מיטב הפילוסופים חוללה את אחת הזוועות הגדולות ביותר בתולדות עמנו.

מהו, אם כן, יסוד לחברה מתוקנת ולחיים מתוקנים?

הברכה הראשונה אומרת: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו." היא מזכירה לנו שהאלוקים הוא זה שברא את העולם. יסודות איתנים יכולים להיות רק כאלו המושתתים על אמונה באלוקים, יראת שמים ומחויבות לערכים אלוקיים שלא ניתנים לשינוי. אם הזוג הצעיר רוצה להקים בית יציב ואיתן שלא יסטה בשל רוחות, סערות או משגי רגע, עליו לבסס את הבית על הערכים האלוקיים שהוענקו לנו בהר סיני.

צעד שני: תהיו בני אדם

מהנחת היסודות יש להתקדם אל הצעד הבא, בניית הבית. ההתפתחות האישית והמשותפת של בני הזוג.

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם יוצר האדם" אומרת הברכה השניה, כשהיא מזכירה את שמו של אדם הראשון. אדם הראשון קיבל את שמו מכיוון שהוא יכול להתדמות וללכת בדרכיו של בוראו. האדם נקרא כך מכיוון שהוא "אדמה לעליון" – דומה לבורא העולם (השל"ה).

השאיפה להידמות לאלוקים חייבת להיות במרכז החיים של הזוג הצעיר. ללכת בדרכיו, להיות רחום וחנון, חסוד ומתחשב. רכישת תכונות אלוקיות יאפשרו לבני הזוג לקיים מערכת יחסים זוגית נפלאה, כמו בית מפואר הניצב לאורך ימים.

צעד שלישי: אל תשכחו לבדוק מה קורה מסביב

בורא העולם הוא אדיר, כביר ונשגב. אך הוא לא הסתפק במעלותיו האישיות אלא ביקש ליצור חיים, לברוא עולמות חדשים.

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, ברוך אתה ה' יוצר האדם" אומרת הברכה השלישית המשמשת איזכור נוסף לכך שהאדם נברא בצלמו ובתבניתו של האלוקים.

האלוקים ברא עולמות ויצר חיים? בני הזוג אף הם צריכים לשאוף ליצור, להקים ולבנות. אל להם להסתפק בפיתוח זוגיות נפלאה משותפת; על האור הפנימי שלהם לקרון החוצה ולהשפיע גם על סביבתם: קרובי משפחה, ידידים ושכנים. השפעה כזו יכולה וצריכה להיות נצחית, "בניין עדי עד."

הצעד הרביעי, החמישי והשישי: ברכות עבורכם ולעם ישראל כולו

כעת כשהסקיצה לבניית הבית המשותף מוצבת בפניהם, שלושת הברכות הבאות מוקדשות לשכר המובטח לזוג הצעיר ולעם ישראל כולו עבור הקמת בית נאמן בישראל.

כך, הברכה הרביעית עוסקת בהבטחה על הגאולה העתידה, "שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה בשמחה, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה."

הברכה החמישית עוסקת בברכה לזוג המאושר שיחיה תמיד באושר, כמו שחיו אדם וחוה בגן עדן, "שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה."

והברכה השישית משלבת בין השמחה הפרטית לשמחת עם ישראל כולו:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה שלום ורעות. מהרה ה' אלוקינו ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה ה' משמח חתן עם הכלה."

(הדברים מעובדים מתוך נאום שנשא הרבי מליובאוויטש זצ"ל בחתונה שנערכה בניו-יורק בי"ג סיון ה'תש"ו והועלו על כתב ביומנו. כאשר היומן התגלה לאחר הסתלקותו הוא יצא לאור בשם 'רשימות.')