הדלקת נרות בערב חג שונה מעט מההדלקה בערב שבת. ראשית, להדלקת הנרות בכל חג יש ברכה מיוחדת (ראה בהמשך). בנוסף יש לזכור את ההלכות הבאות:

· כאשר החג חל בימות השבוע (חוץ מיום שישי), מותר להדליק את הנרות גם לאחר שקיעת החמה. במקרה כזה יש להדליק את הנרות מאש קיימת ולא ליצור אש חדשה.

· כאשר החג חל ביום שישי, אין להדליק אחר שקיעת החמה.

· כאשר החג חל במוצאי שבת, יש להדליק את הנרות רק לאחר צאת השבת באמצעות שימוש באש קיימת.

הברכות להדלקת הנרות בערב ראש השנה

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום הזכרון.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

הברכות להדלקת הנרות בערב ראש השנה שחל בשבת

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ושל יום הזכרון.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

הברכות להדלקת הנרות בערב יום כיפור

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום הכפורים.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

הברכות להדלקת הנרות בערב יום כיפור שחל בשבת

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ושל יום הכפורים.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

הברכות להדלקת הנרות בערב חג (ימים ראשונים של פסח, סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה, שבועות)

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום טוב.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

הברכות להדלקת הנרות בערב חג (ימים ראשונים של פסח, סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה, שבועות) שחלים בשבת

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

הברכות להדלקת הנרות בערב יום טוב אחרון של פסח ("שביעי של פסח" ו"אחרון של פסח")

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום טוב.

הברכות להדלקת הנרות בערב יום טוב אחרון של פסח ("שביעי של פסח" ו"אחרון של פסח") שחל בשבת

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב.

רוצים לקבל בכל ערב שבת וחג את זמני הדלקת הנרות עם הברכות? שלחו בקשת הצטרפות בוואטסאפ למספר 053-228-1384 או לחצו כאן