שאלה

למה דווקא הנשים מדליקות את נרות השבת? זו מצווה לנשים בלבד?

תשובה

קודם כל, נדייק את הדברים. מצוות הדלקת נר שבת היא לא מצווה לנשים, היא חלה על גברים בדיוק כמו על נשים. לכן, אם אין אישה בבית – הגבר חייב להדליק את נרות השבת. ובכל זאת, "ליידיס פירסט": כשהאישה בבית היא אחראית על הדלקת הנרות, והזכות שמורה לה לקיים את המצווה.

ההסבר הפשוט לכך הוא שהאישה נמצאת בבית יותר והיא למעשה מנהלת הבית, ולכן חכמים מסרו לה את האחריות להדלקת הנרות בבית.

תיקון לחטא עץ הדעת

ההסבר העמוק יותר קשור לזה שנרות שבת הם התיקון לחטא עץ הדעת, שאירע בערב השבת הראשונה בהיסטוריה:

נשמתו של האדם נמשלה לנר, כמו שנאמר1 "נר השם – נשמת אדם". בעקבות חטא עץ הדעת כבה אור נשמתו של האדם הראשון, ונרות שבת קודש 'מדליקים' מחדש את אור הנשמה.

מאחר שחווה, האישה הראשונה, הייתה מעורבת בצורה פעילה בגרימת החטא ההוא – יש לאישה גם תפקיד חשוב בתיקון של החטא, ולכן דווקא לה ניתנה האחריות להדליק את הנרות ולתקן את מה שהתקלקל2.

נשים עושות שלום

לתיקון שנעשה על ידי הדלקת נרות השבת יש ביטוי ממשי בחיי המשפחה היהודית:

נרות שבת קודש משרים שלום ושלווה בבית ומכניסים אור ושמחה בלבבות. הנשים בורכו ביכולת המופלאה לגבש משפחה חמה ולהביא אושר לחיים, ואלוקים גם חנן את הנשים בלב מבין ורגיש ובכוח השפעה עצום על הסביבה – ולכן הן המתאימות ביותר למצווה המיוחדת הזו.

על כתפיהן הנאמנות של הנשים והבנות מוטלת האחריות לממש בהצלחה את הגדולה שבמשימות החיים: להביא את האור, האושר והשמחה לבני המשפחה ולעולם כולו, על ידי הדלקת הנרות בכל ערב שבת וחג.

כמו שכתוב בזוהר הקדוש3 (הציטוט בתרגום מארמית): "האישה צריכה להדליק נרות שבת בשמחת הלב וברצון. שהרי כבוד ויקר עילאי ניתנו לה בזאת, וזכות גדולה היא לה לזכות [על ידי הנרות] לבנים קדושים שיהיו נרות להאיר העולם בתורה ויראה ויַרבו שלום בעולם, ונותנת על ידם אריכות ימים לבעלה".