שאלה:

כמה נרות שבת אני צריכה להדליק? ראיתי שיש כאלו שמדליקות שני נרות, ואחרות יותר.

תשובה:

לפני שניכנס להסבר המנהג, ראוי לציין שאמנם המנהג הנפוץ הוא להדליק שני נרות (לפחות), אך בעצם ניתן לקיים את מצוות הדלקת נרות שבת גם בהדלקת נר אחד.1 מכל מקום, אכן נהוג להקפיד להדליק לפחות שני נרות.

למה? הנה הסיבה

שתי מצוות

הסיבה המרכזית להדלקת שני נרות לכבוד השבת היא שאלו מקבילים לשני אופני קיום מצוות השבת. הציווי על השבת מופיע בעשרת הדברות, הכתובים פעמיים בתורה. בפעם הראשונה, בספר שמות, נאמר, "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ".2 ציווי זה מקיף את כל המצוות הקשורות לציון קדושת השבת. בפעם השנייה, בספר דברים, הציווי הוא, "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ".3 ציווי זה מקיף את כל האיסורים הכרוכים בשמירת השבת. כדי לייצג את שני ההיבטים שבקיום מצוות השבת, נהוג להדליק שני נרות – האחד כנגד "זכור", והשני כנגד "שמור".4

בעל ואשה

חז"ל מציינים שאחת הסיבות להדלקת הנרות קשור בהשכנת שלום ושלווה בבית.5 יש שמצאו בכך את טעם המנהג להדליק שני נרות דווקא – המסמלים את הבעל ואת האישה.6

לרעיון זה ניתן למצוא רמז נוסף:

המילה "נר" בגימטריא היא 250, כך שהסכום המתקבל מצירוף שני נרות הוא 500. חז"ל מציינים בתלמוד שמניין האיברים בגופו של האיש הוא רמ"ח – 248, ובשל האישה – רנ"ב, 252. שילוב שני המספרים הללו מסתכם אף הוא ב-500. כך יוצא שהדלקת שני נרות רומז לחיבור של האיש והאישה מתוך שלום בית, שזהו אחד הטעמים העומדים ביסוד מצוות הדלקת נרות שבת.7

נשמה יתירה

אחרים מסבירים את סיבת המנהג להדליק שני נרות על פי דברי התלמוד8 שבשבת ניתנת באדם נשמה יתירה, המעניקה לנו תחושה מוגברת של קדושה ורוחניות לאורך יום השבת כולו. לפי זה, שני נרות השבת מכוונים כנגד שתי הנשמות, הראשון כנגד הנשמה ה"רגילה" והקבועה, והנר הנוסף מקביל לנשמה היתירה של שבת קודש.9

הדלקת נרות נוספים

אף שהמנהג הרווח הוא, כאמור, להדליק שני נרות שבת, רבים נוהגים להוסיף ומדליקים יותר משניים.

בתלמוד כתוב כי "הרגיל בנר שבת" זוכה לבנים תלמידי חכמים.10 דרשה זו מתבססת על שני פסוקים בספר משלי, האחד ממשיל את אור הנר לנשמת האדם: "נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם",11 והשני ממשיל את אור הנר לתורה: "כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר".12 כך, הקפדה על מצוות הדלקת הנר מזכה את האדם בילדים שנשמותיהם יאירו באור התורה.

מכאן נובע המנהג הנפוץ ביותר לפיו מעבר לשני הנרות ההתחלתיים, הולכים ומוסיפים נר עבור כל ילד נוסף שנולד במשפחה (לדוגמה, במשפחה שבה שלושה ילדים, תדליק האם חמישה נרות).13

אולם, קיימם מנהגים רבים נוספים בנוגע למספר הנרות המודלקים לכבוד השבת: ארבעה, שבעה, עשרה, שלושה עשר, שלושים ושישה, ועוד; ויש מי שמסתפקים בשניים הבסיסיים.

מחוץ לבית

גם מי שרגילה בביתה להדליק בקביעות יותר משני נרות, רשאית להסתפק בשניים כשנמצאת בשבת מחוץ לבית. עם זאת, יש המשתדלות לדקדק ולהדליק את מניין הנרות שהן רגילות בו גם בעת נסיעה ושהייה מחוץ לבית.14

הבעל

מצוות הדלקת נרות שבת מוטלת בשווה הן על האיש והן על האישה. אמנם, המנהג הרווח הוא שבבית בו גרים זוג נשוי, האישה היא המדליקה בדרך כלל את הנרות; אולם, אם האישה אינה בבית או שנבצר ממנה להדליק מכל סיבה שהיא, ידליק הבעל את נרות השבת. במקרה זה, נהוג שהבעל מדליק שני נרות בלבד, אפילו אם אשתו נוהגת תמיד להדליק יותר נרות.15

לפני הנישואין

בקהילות רבות, וחב"ד בכללן, נהוג שבנות לא נשואות (מסביבות גיל שלוש) מדליקות בעצמן נר שבת.

הרבי מליובאוויטש קרא לעודד בנות צעירות להדליק נרות שבת וחג. עם זאת, הוא הורה שבנות לא נשואות יסתפקו בהדלקת נר אחד בלבד (שגם בו יוצאים ידי חובת המצווה, כפי שהוסבר לעיל) וזאת מתוך כבוד לאימותיהן, כדי שיהיה ניכר שעיקר ההדלקה שייכת להן בתור עקרות הבית – עיקרו של בית.16

קשה להגזים בחשיבותם של נרות השבת. כפי שהוסבר קודם, מטרת המצווה היא להוסיף אור בבית היהודי. אך מסתבר שהדברים עמוקים יותר: במדרש כתוב שהקב"ה הבטיח, "אם שמרתם נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון",17 כאשר הכוונה לאור הרוחני שיאיר בעת הגאולה. בכוחם של נרות השבת להחיש את ביאת גואל צדק ואת העידן של שלום ושלווה עולמיים שישררו אז. יהי רצון שנזכה לכך במהרה בימינו, אמן!