ב"ה

רגעים נצחיים: ביעור חמץ

ערב פסח תשמ"ח - 1 באפריל 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

רגעים נצחיים: ביעור חמץ: ערב פסח תשמ"ח - 1 באפריל 1988

בערב פסח, הרבי מבער את החמץ ואומר את נוסח ביעור החמץ "כל חמירא"