שאלה:

ברצוני לדעת מהי עמדתך לגבי הימור בקזינו. האם זה מותר, אסור ומדוע.

תשובה:

חכמינו זכרונם לברכה מביעים את דעתם הברורה בתלמוד כי משחקי הימורים הם נגד ההלכה היהודית. יתירה מכך, הם מעלים בעיה נוספת: המרוויח בעצם מפסיד. הלא האדם שהפסיד את כספו לא תיכנן להפסיד כסף, ולפיכך הוצאת הכסף מכיסו נעשית ללא רשותו ונגד רצונו. בעברית מודרנית, יהיו כאלו שיקראו לכך 'גניבה'.